Klauzule informacyjne dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO.

przesłanka przepis prawa 

przesłanka umowy 

przesłanka zgoda