Wakacyjny plener malarski

Zapraszamy dzieci i młodzież (8+) na trzydniowy plener malarski prowadzony w Parku przy OKSiR przez Hannę Kawecką z Centrum Działań Plastycznych AKADEMIA. Uczestnicy pleneru utrwalą fragment pejzażu miejskiego.

Data: 03-05.08.2020, godz. 11:00-13:00
Wiek uczestników: 8+
Miejsce: Park przy OKSiR
Ilość osób ograniczona - zapisy w Punkcie Informacji OKSiR
Uczestnikom zapewniamy materiały.
Powstałe podczas pleneru prace są własnością uczestników.

3.08.2020 11:00 - 5.08.2020 13:00

Park przy OKSiR w Świeciu, Wojska Polskiego 139, 86-100, Świecie

bezpłatnie, obowiązują zapisy